Ogłoszenia

Ogłoszenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu dotyczącego „Opracowania technologii komunikacji i rejestracji produktów umożliwiającej sprawdzenie poziomu zapełnienia regału określonymi towarami„.

Ofertę należy przesłać: pocztą elektroniczną na adres: bni@tisoft.com.pl. Ostateczny termin składania ofert upływa 31.01.2018 roku, do godz. 16.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego oraz formularzem oferty na realizację usług doradczych przez IOB: