Beniamin

 Opis

Beniamin Sp. z o.o. Sp. k. jest firmą usługowo-handlową posiadającą własną nowoczesną drukarnię offsetową z siedzibą w Cielu niedaleko Bydgoszczy. Projekt B2B zrealizowany dla firmy Beniamin miał na celu opracowanie kompleksowego rozwiązania zwiększającego wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Projekt był realizowany na przestrzeni lat 2011 – 2014.

Problem

Konieczność wprowadzenia nowoczesnych narzędzi usprawniających proces komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem na pięciu obszarach umożliwiających zautomatyzowanie procesu obsługi zamówień handlowo-usługowych.

Rozwiązanie

Zautomatyzowanie przebiegu dokumentacji w firmie poprzez utworzenie narzędzi wspomagających wymianę informacji między pracownikami poszczególnych działów. W ramach projektu utworzono:

  • rozbudowany system wspierający pełną obsługę zleceń na poszczególnych etapach jego realizacji
  • podsystem kalkulacji kosztów realizacji zlecenia na produkcji
  • podsystem katalogowania produktów dla działu sprzedaży i handlowców
  • podsystem obsługi zamówień realizowanych dla dużych klientów – sieci handlowych i hurtowni
  • podsystem umożliwiający zgłaszanie i obsługę reklamacji towarowych i usługowych
  • podsystem zdalnej prezentacji oferty firmy dla handlowcówPonadto wdrożono system WorkManager z rejestracją danych produkcyjnych na maszynach drukujących.

Efekty

Wprowadzone rozwiązania znacząco wpłynęły na:a

  • przepływ informacji wewnątrz firmy dzięki uporządkowaniu przekazywania informacji oraz utworzeniu centralnych rejestrów danych
  • zunifikowanie sposobu komunikacji i wymiany danych handlowych z kontrahentami i kooperantami za pomocą komunikatów EDI
  • poprawę wizerunku firmy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie prezentacji oferty handlowej
  • Wprowadzone rozwiązania znacząco wpłynęły na szybkość i jakość obsługi zamówień, a także, dzięki zastosowanym technologiom w zakresie elektronicznej prezentacji produktów, zwiększyły atrakcyjność oferty firmy co przełożyło się na wzrost wydajności pracy.

 

Niezobowiązująca analiza potrzeb

FORMULARZ KONTAKTOWY

3 + 12 =