Infoklaster poligraficzny

Opis

Dwuetapowy projekt budowy klastra zrzeszającego podmioty działające w branżach poligraficznej i informatycznej, realizowany w latach 2012-2015. Projekt tworzony przy współpracy ze specjalistycznymi firmami poligraficznymi oferującymi usługi w wybranym zakresie w celu umożliwienia wzajemnej współpracy.

Problem

Konieczność utworzenia platformy wymiany informacji pomiędzy firmami wchodzącymi w skład klastra.

Rozwiązanie

Utworzona została platforma wymiany informacji, dostępna z poziomu WWW www.infoklaster.com. Zaimplementowane zostały mechanizmy umożliwiające szczegółową kontrolę dostępu do wybranych funkcjonalności platformy dla użytkowników (w zależności od ich roli w klastrze), jak i zabezpieczające dane klientów. 

Efekty

Dzięki wspólnemu projektowi firmy wchodzące w skład Infoklastra nawiązały współpracę partnerską w zakresie podwykonawstwa i kooperacji.

Niezobowiązująca analiza potrzeb

FORMULARZ KONTAKTOWY

9 + 5 =