Warsztaty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Szanowni Państwo Z przyjemnością informuję, że na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest już informacja o warsztatach, które odbyły się 15.04.2021 r. w ramach Dnia Łańcucha Dostaw 2021: ...

WORK MANAGER

Przedstawiamy system Work Manager: kompleksowe rozwiązanie służące do zarządzania procesem pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Work Manager umożliwia:

 • odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa pod kątem personelu, stanowisk, czynności produkcyjnych, maszyn i magazynów
 • rejestrowanie czasu pracy użytkowników
 • pełną obsługę generowanej automatycznie dokumentacji magazynowej
 • projektowanie ścieżki przepływu tmateriałów pomiędzy stanowiskami
 • wielopoziomową komunikację pomiędzy użytkownikami: menedżerami i pracownikami
 • precyzyjne konfigurowanie stanowisk pod kątem wykonywania kalkulacji kosztu pracy
 • analizę procesu pracy z wykorzystaniem raportów
 • obsługę czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet, czytników RFID
 • konfigurację układu okien w obszarze roboczym aplikacji pod kątem wygody użytkownika

Case studies

HISTORIE KLIENTÓW

Historia klienta Beniamin
Opis
Beniamin Sp. z o.o. Sp. k. jest firmą usługowo-handlową posiadającą własną nowoczesną drukarnię offsetową z siedzibą w Cielu niedaleko Bydgoszczy. Projekt B2B zrealizowany dla firmy Beniamin miał na celu opracowanie kompleksowego rozwiązania zwiększającego wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Projekt był realizowany na przestrzeni lat 2011 – 2014.

Problem

Konieczność wprowadzenia nowoczesnych narzędzi usprawniających proces komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem na pięciu obszarach umożliwiających zautomatyzowanie procesu obsługi zamówień handlowo-usługowych.

Rozwiązanie

Zautomatyzowanie przebiegu dokumentacji w firmie poprzez utworzenie narzędzi wspomagających wymianę informacji między pracownikami poszczególnych działów. W ramach projektu utworzono:

 • rozbudowany system wspierający pełną obsługę zleceń na poszczególnych etapach jego realizacji
 • podsystem kalkulacji kosztów realizacji zlecenia na produkcji
 • podsystem katalogowania produktów dla działu sprzedaży i handlowców
 • podsystem obsługi zamówień realizowanych dla dużych klientów – sieci handlowych i hurtowni
 • podsystem umożliwiający zgłaszanie i obsługę reklamacji towarowych i usługowych
 • podsystem zdalnej prezentacji oferty firmy dla handlowcówPonadto wdrożono system WorkManager z rejestracją danych produkcyjnych na maszynach drukujących.

Efekty

Wprowadzone rozwiązania znacząco wpłynęły na:

 • przepływ informacji wewnątrz firmy dzięki uporządkowaniu przekazywania informacji oraz utworzeniu centralnych rejestrów danych
 • zunifikowanie sposobu komunikacji i wymiany danych handlowych z kontrahentami i kooperantami za pomocą komunikatów EDI
 • poprawę wizerunku firmy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie prezentacji oferty handlowej
 • Wprowadzone rozwiązania znacząco wpłynęły na szybkość i jakość obsługi zamówień, a także, dzięki zastosowanym technologiom w zakresie elektronicznej prezentacji produktów, zwiększyły atrakcyjność oferty firmy co przełożyło się na wzrost wydajności pracy.

Poznaj indywidualny

Proces wdrożenia systemu Work Manager

Referencje naszych klientów

ZAUFALI NAM

Beniamin
System Work Manager funkcjonuje w naszej firmie od 2013 roku stale się rozwijając. Obecnie obejmuje większość procesów zachodzących naszym przedsiębiorstwie. Dla naszej firmy szczególnie ważnym jest szybkie i precyzyjne kalkulowanie kosztu usług , wytwarzania produktów poligraficznych oraz elektroniczne zlecenie produkcyjne. Dzięki możliwości precyzyjnego opisania naszej technologii produkcji,  kalkulacje i oferty są dokładne i na czas.

Waldemar Szulc
Właściciel drukarni Beniamin

PINKCOLOR
Miło nam pozytywnie zaopiniować system Work Manager, który użytkujemy od 2015 roku. Jesteśmy szczególnym klientem, który aktywnie uczestniczył w kształtowaniu funkcjonalności zawartych w oprogramowaniu Work Manager. Muszę podkreślić, że system Work Manager powstał w celu rozwiązywania konkretnych problemów występujących w zarządzaniu procesami usługowo-produkcyjnymi. Obecnie jest to jeden z najlepszych na rynku systemów klasy ERP drugiej generacji i umożliwia bardzo precyzyjne opisanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie

Marek Pawłowski
Prezes Zarządu drukarni Pink Color

SOL-HURT
Wprowadzenie systemu Work Manager w naszej firmie wymagało bardzo elastycznego  zaprojektowania opisu procesów produkcyjnych. W naszej branży (skup i sortowanie surowców wtórnych) proces rejestracji przebiegu informacji obejmuje wiele zmiennych ogniw. Miło nam pozytywnie zaopiniować system Work Manager, który sprostał temu trudnemu zadaniu.

Bogdan Hybner
Właściciel firmy Sol-Hurt

Zwiększy zyski swojej firmy dzięki optymalizacji procesów