Nasze realizacje

Beniamin

user-icon

Problem firmy

Beniamin Sp. z o.o. Sp. k. jest firmą usługowo-handlową posiadającą własną nowoczesną drukarnię offsetową z siedzibą w Cielu niedaleko Bydgoszczy. Projekt B2B zrealizowany dla firmy Beniamin miał na celu opracowanie kompleksowego rozwiązania zwiększającego wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Projekt był realizowany na przestrzeni lat 2011 – 2014.

description-icon

Opis

Konieczność wprowadzenia nowoczesnych narzędzi usprawniających proces komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem na pięciu obszarach umożliwiających zautomatyzowanie procesu obsługi zamówień handlowo-usługowych.

solution-icon

Rozwiązanie

Zautomatyzowanie przebiegu dokumentacji w firmie poprzez utworzenie narzędzi wspomagających wymianę informacji między pracownikami poszczególnych działów. W ramach projektu utworzono:

  • rozbudowany system wspierający pełną obsługę zleceń na poszczególnych etapach jego realizacji,
  • podsystem kalkulacji kosztów realizacji zlecenia na produkcji,
  • podsystem katalogowania produktów dla działu sprzedaży i handlowców,
  • podsystem obsługi zamówień realizowanych dla dużych klientów – sieci handlowych i hurtowni,
  • podsystem umożliwiający zgłaszanie i obsługę reklamacji towarowych i usługowych,
  • podsystem zdalnej prezentacji oferty firmy dla handlowców.

Ponadto wdrożono system WorkManager z rejestracją danych produkcyjnych na maszynach drukujących.

effect-icon

Efekt

Wprowadzone rozwiązania znacząco wpłynęły na:

  • przepływ informacji wewnątrz firmy dzięki uporządkowaniu przekazywania informacji oraz utworzeniu centralnych rejestrów danych,
  • zunifikowanie sposobu komunikacji i wymiany danych handlowych z kontrahentami i kooperantami za pomocą komunikatów EDI,
  • poprawę wizerunku firmy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie prezentacji oferty handlowej,
  • Wprowadzone rozwiązania znacząco wpłynęły na szybkość i jakość obsługi zamówień, a także, dzięki zastosowanym technologiom w zakresie elektronicznej prezentacji produktów, zwiększyły atrakcyjność oferty firmy co przełożyło się na wzrost wydajności pracy.

MENU