Dzień Łańcucha Dostaw

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. w ramach obchodów Dnia Łańcucha Dostaw odbędą się aż trzy wydarzenia w formie online. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Amazon, Trans.eu Group S.A., Tisoft


Zaproszenie na warsztaty kierujemy do wszystkich studentów i pracowników uczelni, a w szczególności do studentów studiujących na kierunkach: Logistyka w Biznesie, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Analityka Gospodarcza.

Głównym organizatorem Dnia Łańcucha Dostaw z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest Katedra Logistyki Ekonomicznej. Działania koordynują: dr Piotr Hanus, dr Krzysztof Niestrój, Prof. UE, dr inż. Danuta Zwolińska, dr Gabriela Hanus, dr Krzysztof Zowada, mgr Monika Kamińska.


Dzień Łańcucha Dostaw w naszej Uczelni organizowany jest po raz szósty, w tym roku z powodu epidemii w formie warsztatów online. Nasza Uczelnia była pierwszym ośrodkiem w Polsce, który włączył się w organizację tego wydarzenia.


Rozpoczęcie warsztatów planowane jest o godzinie 10.00 (logowanie od godziny 9:30). Wydarzenie zakończy się około godz. 13.30.


Strona wydarzenia

Strona europejska wydarzenia


REJESTRACJA

Uczestnictwo w wydarzeniach wymaga REJESTRACJI do 13 kwietnia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby rejestrujące się oświadczają, że zapoznały się z klauzulą przetwarzania danych osobowych RODO. Potwierdzenie rejestracji może nastąpić do jednego dnia po zarejestrowaniu się przez studentkę/studenta i odbywać się będzie mailowo. 


W przypadku, gdy zarejestrowana osoba zrezygnuje z uczestnictwa warsztatach z przyczyn losowych, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym mailowo. Umożliwi to wówczas poinformowanie osób z listy rezerwowej o możliwości udziału w wydarzeniu (według kolejności zgłoszeń). Nie jest przewidziane rezygnowanie bez podania przyczyny/usprawiedliwienia się. Informacje o uczestnikach wydarzeń zostaną przekazane do Dziekanatu w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (ważne informacje na ten temat są również w nagłówku formularza rejestracyjnego).


I. Amazon

Pierwszym z wydarzeń jest warsztat pt. “Supply chain challenges 2021 – with Amazon”, który zostanie przeprowadzony przez Panią Martynę Haładus, Operations Manager, Pana Pawła Jaronia, Ship Area Managera oraz Pana Kacpra Wojciechowskiego, Flow Area Managera z firmy Amazon.


Szczegółowy plan warsztatu:

1. Wprowadzenie do biznesu Amazon i do wyzwań z jakimi spotyka się firma Amazon.

2. Filmy instruktażowe oraz materiały wprowadzające do sesji związanej z przygotowanym business case.

3. Warsztat, którego treścią będzie business case o tematyce “Contingency situations management”.

4. Podsumowanie business case.

5. Sesja Q&A


II. Trans.eu Group S.A.

Drugim z wydarzeń są warsztaty, które poprowadzą Pani Lucyna Szierok oraz Pan Bogumił Paszkiewicz z firmy TransEdu. Tematem przewodnim spotkania będą kierunki rozwoju logistyki, Logistyka 4.0 oraz oczekiwania firm transportowych i spedycyjnych wobec przyszłych pracowników.


Szczegółowy plan warsztatu:

1. Wykład: Dlaczego logistyka się rozwija? Czym jest Logistyka 4.0? – kilka słów o badaniach przeprowadzonych głównie wśród firm transportowych i spedycyjnych dotyczące oczekiwań wobec przyszłych pracowników.

2. Warsztat: Przeprowadzenie symulacji egzaminu oficjalnego z modułu Manager w branży TSL.

3. Warsztat: Narzędzia wspierające pracę logistyka: Goodloading.


III. Tisoft

Trzecim z wydarzeń jest warsztat na temat współczesnego zarządzania procesem produkcji z wykorzystaniem systemu Work Manager ERP, który poprowadzą: Pan dr Krzysztof Grochowski, Pan mgr Wojciech Jędrzejewski, Pan mgr inż. Daniel Zwierzchowski oraz Pan mgr inż. Paweł Donarski z firmy Tisoft.


Szczegółowy plan warsztatu:

1. Wykład na temat istoty zarządzania procesowego w działalności przedsiębiorstw i zastosowania systemu Work Manager ERP.

2. Warsztaty na temat sposobu wykorzystania systemu Work Manager ERP w obsłudze procesu usługowo-produkcyjnego organizacji

  · Rejestracja użytkownika w serwisie Work Manager EDU

  · Stworzenie indywidualnej – edukacyjnej instancji systemu

  · Omówienie głównych funkcjonalności systemu Work Manager ERP i aplikacji Start Shop

  · Procesowe zarządzanie Workflow zlecenia

  · Pokonanie barier silosowych

  · Współpraca w obrębie procesu pomiędzy magazynem a produkcją- systemowe rozliczanie materiałów

3. Podsumowanie

Ewentualne pytania należy kierować na adres scd@uekat.pl

Przed przesłaniem zapytań dotyczących warsztatów należy szczegółowo zapoznać się z informacjami podanymi na niniejszej stronie oraz w nagłówku formularza rejestracyjnego.

MENU