WORK MANAGER

Przedstawiamy system Work Manager: kompleksowe rozwiązanie służące do zarządzania procesem pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Work Manager umożliwia:

 • odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa pod kątem personelu, stanowisk, czynności produkcyjnych, maszyn i magazynów
 • rejestrowanie czasu pracy użytkowników
 • pełną obsługę generowanej automatycznie dokumentacji magazynowej
 • projektowanie ścieżki przepływu materiałów pomiędzy stanowiskami
 • wielopoziomową komunikację pomiędzy użytkownikami: menedżerami i pracownikami
 • precyzyjne konfigurowanie stanowisk pod kątem wykonywania kalkulacji kosztu pracy
 • analizę procesu pracy z wykorzystaniem raportów
 • obsługę czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet, czytników RFID
 • konfigurację układu okien w obszarze roboczym aplikacji pod kątem wygody użytkownika

WORK MANAGER

Przedstawiamy system Work Manager: kompleksowe rozwiązanie służące do zarządzania procesem pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Work Manager umożliwia:

 • odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa pod kątem personelu, stanowisk, czynności produkcyjnych, maszyn i magazynów
 • odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa pod kątem personelu, stanowisk, czynności produkcyjnych, maszyn i magazynów
 • rejestrowanie czasu pracy użytkowników
 • pełną obsługę generowanej automatycznie dokumentacji magazynowej
 • projektowanie ścieżki przepływu tmateriałów pomiędzy stanowiskami
 • wielopoziomową komunikację pomiędzy użytkownikami: menedżerami i pracownikami
 • precyzyjne konfigurowanie stanowisk pod kątem wykonywania kalkulacji kosztu pracy
 • analizę procesu pracy z wykorzystaniem raportów
 • obsługę czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet, czytników RFID
 • konfigurację układu okien w obszarze roboczym aplikacji pod kątem wygody użytkownika

%

Komunikacja

Komunikacja na stanowisku produkcyjnym

System WorkManager posiada aplikację udostępniającą pracownikowi na stanowisku produkcyjnym wiele niezbędnych funkcjonalności. Oprócz otrzymywania zleceń produkcyjnych operator ma możliwość podglądu pełnej dokumentacji technologicznej wyrobu wraz ze specyfikacją materiałową, stanów magazynowych na wykonywanym zleceniu oraz stanowisku i magazynie własnym. Dzięki recepturom wykonania automatycznie uzyskuje informacje o surowcach i półproduktach. Ponadto system wspiera systemy jakości ISO i 5S dając możliwość przechowywania różnorakich procedur, dokumentów oraz plików graficznych dostępnych bezpośrednio na danym stanowisku . Rozbudowany podsystem komunikacji umożliwia rezygnację z maili i pozwala operatorowi wysyłać i otrzymywać na bieżąco polecenia od przełożonego oraz przypomina o operacjach, które powinny być wykonane z określoną częstotliwością np. czynnościach serwisowych. Wbudowany system zmiany statusów produktu lub zlecenia na bieżąco generuje informacje o stanie zaawansowania prac nad zleceniem. Niektóre z nich mogą automatycznie być wysyłane do klientów. Dokładność rejestracji przebiegu pracy zależy wyłącznie od managera produkcji i zawiera dowolne czynności związane z cyklem wytwarzania oraz przerwy pracownicze.

%

Kontrola

100% konfiguracja i kontrola przebiegu procesu produkcyjnego

System WorkManager umożliwia skonfigurowanie dowolnego przebiegu  procesu produkcyjnego z uwzględnieniem zużywania się zasobów pracy i surowców oraz powstawaniem półproduktów i produktów. Możliwe jest stworzenie  pełnej mapy wszystkich operacji. W trakcie tych operacji zużywane są surowce i automatycznie tworzone są dokumenty MM- MM+  RW i PW. Istnieje możliwość zbudowania  profili produkcyjnych, z których powstają kalkulacje kosztu wytworzenia a następnie w sposób automatyczny karta technologiczna wyrobu z podziałem na poszczególne gniazda produkcyjne wraz ze specyfikacją materiałową . Zastosowane rozwiązania znacznie automatyzują i przyśpieszają proces kalkulowania i tworzenia dokumentacji wyrobu.  Już w trakcie procesu produkcji dostępna jest kalkulacja wykonawcza umożliwiająca śledzenie poszczególnych etapów produkcji.  Zastosowanie parowania dokumentów na poszczególnych magazynach stanowisk produkcyjnych umożliwia wychwycenie braków na  półproduktach już w trakcie następnej operacji  znacząco wpływając na zmniejszenie ich ilości.

%

Jakość

Ciągłe podnoszenie jakości i optymalizacja procesów

System WorkManager  rejestruje i przechowuje dane zgodnie z zasadą  „Raz wprowadzone dalej tylko przetwarzane”.  Oznacza to, że szanujemy czas naszych klientów i szczególny nacisk kładziemy na łatwość obsługi systemu. Służą do tego m inn.  nowoczesne interfejsy z dokowalnymi oknami i możliwością pracy na wielu monitorach, oraz system rozszerzeń, który umożliwia dokładne  dopasowanie  systemu do zróżnicowanych potrzeb użytkownika .  W celach analitycznych system oferuje kilkadziesiąt raportów i rozbudowany system filtrów. Ponadto każdy zestaw danych można eksportować do arkusza Excel i tworzyć własne zestawienia. System posiada także wbudowany moduł programowania w języku Visual Basic.Net  umożliwiając tworzenie własnych struktur kalkulacyjnych. Wszystko to po to aby z zarejestrowanych danych uzyskać możliwie uniwersalny obraz funkcjonowania Państwa firmy.  Rejestracja przebiegu produkcji i czasów poszczególnych procesów (np. przygotowania zlecenia produkcyjnego) powoduje wzrost wydajności i umożliwia wykrycie nieprawidłowości . Możliwa jest także sprzętowa rejestracja pracy maszyn (ilości wytworzonych sztuk, prędkości pracy i przerw dzięki bezprzewodowym mikroprocesorowym urządzeniom rejestrującym. Urządzenia te montujemy również na maszynach starszych, które nie posiadają własnych systemów rejestracji i eksportu danych w formacie JDF. Rejestratory w sposób ciągły zapisują swoje wyniki do bazy danych umożliwiając odtworzenie przebiegu pracy na maszynach w dowolnym momencie. Dla pracowników pracujących w terenie (handlowców, kierowców) dedykowana jest mobilna wersja  Aplikacji StartStop Mobile. Aplikacja umożliwia przekazywanie zleceń, rejestrację wykonywanych czynności oraz zbieranie danych GPS. Obsługa kart dostępowych RFID  bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa zgromadzonych danych.

%

Zarządzanie

Wdrażaj tyle ile chcesz wszystko w jednym systemie.

Zarządzanie procesami produkcyjnymi to bardzo rozległe zagadnienie.  Każda firma posiada własną specyfikę. System WorkManager może być wdrażany wieloetapowo. W zależności od potrzeb lub dostępnych funduszy może obejmować swym działaniem np. tylko kontrolę wejść i wyjść pracowników.  W innym przypadku może to być tylko gospodarka magazynowa i wydanie materiałów na produkcję, jeszcze w innym kosztorysowanie wyrobów lub usług. Wszystko zależy od potrzeb.  Jeżeli Państwa firma się rozwija w prosty sposób można włączyć  i wdrożyć następne funkcjonalności a te, które występują tylko w Państwa firmie  dopisać .

Ważne jest, że wszystkie zgromadzone dane będą  bezpieczne i zawsze dostępne dla wszystkich uprawnionych osób bez względu na to gdzie się znajdują za pośrednictwem internetu.   

Zwiększy zyski swojej firmy dzięki optymalizacji procesów