Opracowanie innowacyjnego systemu do wykonywania automatycznych pomiarów mobilnych

Firma TISOFT SP. Z O.O. otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu do wykonywania automatycznych pomiarów mobilnych”


Celem projektu było opracowanie i uruchomienie prototypu innowacyjnego systemu do wykonywania automatycznych pomiarów mobilnych w trybie cyklicznym lub na żądanie systemu nadzorującego procesy i wysyłania danych na serwer zdalny.


Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu działanie 1.2, Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto.


Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 80 000,00 zł.


Więcej na stronie:

Mapa dotacji UE

Published
Categorized as project

MENU