Ponownie mieliśmy możliwość uczestniczyć w spotkaniu, w Klubie Lean Management. Temat tego spotkania brzmiał następująco:
„Six Sigma – 3,4 defekty na milion możliwości ich popełnienia – czy to możliwe?”.
Gospodarz spotkania, Jerzy Fiuk zaprosił Panią Justynę Lemke,
która omówiła historię powstania i cele zastosowania strategii zarządzania jakością Six Sigma. W wystąpieniu przedstawiliśmy narzędzia programistyczne z platformy Work Manager, dzięki którym zbieramy wszystkie dane zachodzące w procesach, wykorzystywane do analizowania zdarzeń w czasie rzeczywistym.
Nagranie dostępne jest na naszej platformie e-learningowej pod linkiem:
https://learning.workmanager.pl/mod/page/view.php?id=435&forceview=1