Produkty

Produkty

netlist-icon

netlist.pl

Wysyłaj dokumenty lub wiadomości bezpośrednio z programów posiadających możliwość drukowania. Zastosowanie sterownika wirtualnej drukarki umożliwia unikniecie zbędnego drukowania, a dokumenty zostaną zaszyfrowane i wysłane bezpośrednio na telefon odbiorcy lub wskazanego maila. Wiadomości będą dostępne w mobilnej aplikacji oraz w serwisie internetowym www.netlist.pl.

Po zainstalowaniu sterownika wirtualnej drukarki NETLIST możliwe jest wygodne przesyłanie dokumentów, bez zbędnego drukowania z każdego programu posiadającego opcje drukowania. Wydruk zostanie wysłany bezpośrednio z poziomu aplikacji, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i spowoduje oszczędności związane z korespondencją. Wszystkie dokumenty będą dostępne do odbioru za pomocą aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego
www.netlist.pl.

Wygodny i czytelny interfejs przeprowadzi każdego przez proces odbierania dokumentów. Odbiorca dostanie informacje smsem lub mailem, jeśli zostanie dostarczony nowy dokument do odczytania. W celu odbioru użytkownik musi potwierdzić fakt, że otrzymał dokument inaczej nie będzie miał możliwości otwarcia wiadomości. Potwierdzenie jest generowane automatycznie w momencie otwierania wiadomości i przesyłane do nadawcy. W ten sposób nadawca uzyskuje potwierdzenie otrzymania przez odbiorcę wiadomości.

Skontaktuj się

workmanager-icon

Work Manager

System klasy ERP umożliwiający zarządzanie procesowe małym lub średnim przedsiębiorstwem. Zawiera bogaty zestaw narzędzi zintegrowany na wspólnej bazie. Poprzez oddanie użytkownikowi możliwości łatwej konfiguracji i modelowania struktury przedsiębiorstwa oraz tworzenia raportów analitycznych znacząco wspiera prowadzenie przedsiębiorstwa.

Zintegrowany system ERP zapewnia pełne wsparcie dla procesów zachodzących w firmie. Możliwe jest wymodelowanie struktury przebiegu procesu od złożenia zapytania ofertowego aż do powstania produktu lub usługi gotowej do sprzedaży. Za pomocą technologii drag and drop odwzorowujemy strukturę organizacji z dokładnością do gniazd. Modelowanie obejmuje wszelkie zasoby konieczne do rejestracji procesu (maszyny, ludzie, materiały, kompetencje). Zastosowanie kalkulatorów internetowych identycznych ze strukturą wykonywanego procesu umożliwia szybkie kalkulowanie i składanie ofert. Z zaakceptowanej przez klienta oferty tworzona jest automatycznie pozycja magazynowa i lub zlecenie.

System umożliwia dokładne rejestrowanie przebiegu procesu (statusu) z dokładnością do czynności oraz zużycia materiałów na czynności w czasie rzeczywistym w sposób deklaratywny lub za pomocą kart PLC. Możliwe jest zastosowanie terminali do urządzeń ważących, również mobilnych np. widły wózka transportowego. Rejestracja odbywa się za pomocą aplikacji Strat-Stop, która umożliwia rejestracje w trudnych warunkach również na panelach dotykowych.

System zawiera również narzędzia WMS do zarządzania magazynem. Możliwe jest tworzenie mapy magazynu z dokładnością do miejsca magazynowego np. półki w regale. Podsystem umożliwia obsługę jednostek zakupu, magazynowania i zużycia. Podsystem magazynowy zintegrowany jest z podsystemem produkcyjnym i funkcjonuje w oparciu o kody kreskowe. Możliwość definiowania dowolnych parametrów pozycji magazynowej stanowi o jego elastyczności i szerokich możliwościach zastosowania. Narzędzia na mobilne kolektory danych przyspieszają inwentaryzację na dowolnym obszarze. Zastosowanie jednocześnie kilku metod rozliczania zużycia materiałów na produkcji uszczelnia działanie systemu i umożliwia wyznaczanie odpowiedzialności.

Dzięki zintegrowanemu modułowi CRM komunikacja z klientami uzyskuje nową jakość. Ułatwia kontakt handlowców, automatyzuje dostarczanie informacji koniecznych do wykonania zlecenia. System optymalizuje przebieg procesów w firmie. Rozbudowany system Business Intelligence, wraz z pulpitem managera daje nieograniczone możliwości syntezy raportów ze zgromadzonych danych. Wdrażanie systemu Work Manager jest możliwe etapami. Statystyka dowodzi, że w firmach w których funkcjonuje system Work Manager następuje optymalizacja procesów i sukcesywnie wdrażane jest zarządzanie procesowe.

Skontaktuj się

startstop-icon

START-STOP

Aplikacja będąca częścią systemu Work Manager. Stanowi komplety pulpit operatora służący do rejestracji procesu pracy i zużycia materiałów na czynnościach. Narzędzie umożliwia elektroniczną dwukierunkową komunikację we wszelkich procesach związanych z produkcją, włączając w to procesy magazynowe. Aplikacja umożliwia pracę także w trybie dotykowym w trudnych warunkach produkcyjnych.

Start-Stop jest narzędziem, dzięki któremu może zostać zwiększona wydajność i precyzja funkcjonowania firmy. Start Stop daje możliwość przekazywania bezpośrednio na stanowisko pracy wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do wykonania zlecenia. Dotyczy to zarówno poleceń wykonania czynności jak i dokumentacji technologicznej. Jednocześnie możliwa jest rejestracja wykonywanych czynności w czasie rzeczywistym.

Z poziomu aplikacji możliwy jest podgląd zużywanych na zleceniu materiałów, rejestracja zużycia czasu pracy na poszczególnych czynnościach oraz rejestracja zużycia materiałów na danej czynności w czasie rzeczywistym. Daje to możliwość bardzo precyzyjnej analizy przebiegu procesu oraz rentowności zleceń.

Aplikacja tworzy automatycznie dokumenty magazynowe RW, PW, MM-, MM+. Możliwość dwukierunkowej komunikacji między różnymi użytkownikami oraz technologami usprawnia przepływ informacji miedzy stanowiskami i pozwala na uniknięcie przestojów maszyn. Po realizacji zlecenia istnieje możliwość wykonania precyzyjnej kalkulacji powykonawczej porównującej czynność do czynności z kosztorysem i określenie miejsc powstawania przekroczeń, co pozwala na analizę i optymalizację procesów w czasie rzeczywistym.

Skontaktuj się

startstopmobile-icon

START-STOP MOBILE

Jest to wersja aplikacji Start-Stop na urządzenia mobilne z systemem Android. Funkcjonalność Start-Stop Mobile zapewnia dystrybucję poleceń do pracowników mobilnych oraz rejestrację ich wykonania w czasie. Możliwe jest również zarejestrowanie miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia wykonania czynności i trasy dojazdu za pomocą systemu GPS.

Aplikacja na smartfony i tablety, która umożliwia rejestrowanie wykonywanych czynności dla handlowców, kierowców oraz innych mobilnych pracowników. Dzięki wykorzystaniu znaczników GPS oznaczone jest miejsce gdzie pracownik rozpoczął pracę oraz gdzie i kiedy ją skończył. Możliwe jest również określenie obszaru, w którym powinien przebywać pracownik, co pozwala na automatyczne zbieranie informacji o rzeczywistym wykonywaniu zadań.

Za pomocą aplikacji można przekazywać polecenia służbowe oraz otrzymywać informacje zwrotne od pracowników. Wszystkie dane są zapisywane w bazie systemu Work Manager w czasie rzeczywistym. W przypadku chwilowego braku Internetu informacje są buforowane w telefonie i wysyłane po ponownym nawiązaniu połączenia. Aplikacja umożliwia wyrysowanie tras, którymi poruszał się pracownik w mapach Google, a system raportów pomaga lepiej zarządzać pracownikami.

Skontaktuj się

MENU